بلیط اتوبوس خور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه خور

ترمینال پایانه خور

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خور03134358880-91