بلیط اتوبوس مرند و شماره شرکت های مسافربری پایانه (ترمینال) مرند

شرکت مسافربریشماره تلفن
میهن نور آریا مرند (تعاونی 4 _ شریفی)04142239888
ایران پیما مرند (تعاونی 1 _ اکبری)04142239333
ترابر بی تا مرند (تعاونی 15 _ اکبری)04142242424
پایانه (ترمینال) مرند04132223020
آریا سفر آسیا مرند04142239888
ایران پیمان مرند04142241161