بلیط اتوبوس جلفا و شماره شرکت های مسافربری پایانه (ترمینال) جلفا

شرکت مسافربریشماره تلفن
سیر و سفر جلفا04142022383
پایانه (ترمینال) جلفا04142022383