بلیط اتوبوس میانه و شماره شرکت های مسافربری پایانه (ترمینال) میانه

شرکت مسافربریشماره تلفن
واران سیر ترک میانه09102031206
پایانه (ترمینال) میانه09102031206
راه پیما میانه (تعاونی 9)04152224518