بلیط اتوبوس ملکان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ملکان

بلیط اتوبوس مقصد ملکان

    ترمینال پایانه ملکان

    شرکت مسافربریتلفن تماس
    ترمینال پایانه ملکان04134791316