بلیط اتوبوس ورزقان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ورزقان

ترمینال پایانه ورزقان

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ورزقان04144553333