بلیط اتوبوس باشتین و شماره شرکت های مسافربری ترمینال باشتین

پایانه ترمینال باشتین

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال باشتین05138599001-7