بلیط اتوبوس جوزک و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جوزک

پایانه ترمینال جوزک

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال جوزک05832252002