بلیط اتوبوس امیدیه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال امیدیه

ترمینال پایانه امیدیه

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه امیدیه06152629911