بلیط اتوبوس فاریاب و شماره شرکت های مسافربری ترمینال فاریاب

پایانه (ترمینال) فاریاب

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) فاریاب03443208181 - 03443209191