بلیط اتوبوس میلاجرد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال میلاجرد

پایانه (ترمینال) میلاجرد

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) میلاجرد08635453800 - 08635454411