بلیط اتوبوس لیسار و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه لیسار

ترمینال پایانه لیسار

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) لیسار01333665675