بلیط اتوبوس سردشت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سردشت

ترمینال پایانه سردشت

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سردشت04432332585