بلیط اتوبوس جکیگور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه جکیگور

پایاه (ترمینال) جکیگور

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) جکیگور05435373387 - 05435321308