بلیط اتوبوس خمیر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خمیر

ترمینال پایانه خمیر

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خمیر07633234188