بلیط اتوبوس کهریز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کهریز

پایانه (ترمینال) کهریز

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) کهریز08334247600