بلیط اتوبوس خردمند و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خردمند

پایانه (ترمینال) خردمند

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) خردمند08132524443 - 08134227409 - 08134243030 - 08134225863