بلیط اتوبوس گالیکش و شماره شرکت های مسافربری ترمینال گالیکش

ترمینال پایانه گالیکش

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه گالیکش01735830850