قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به سلیمانیه

ایران پیام نو

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

977,500 ریال

977,500 ریال
ایران پیام نو

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,150,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

8 صندلی خالی

1,150,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سلیمانیه (عراق)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

5 صندلی خالی

1,150,000 ریال