قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به استانبول

سیما سفر(غرب)

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

0 صندلی خالی

3,600,000 ریال

آذرآهو

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

3,600,000 ریال

تابان سیر ایرانیان

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

3,600,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
اتوبوس VIP تخت شو 25 نفره

0 صندلی خالی

3,600,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> استانبول

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: مان V.I.P
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

3,600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت