قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به استانبول

سیما سفر(غرب)

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

4 صندلی خالی

2,000,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
VIPتخت شو 25 نفره /اینترنت/تهویه مطبوع

3 صندلی خالی

2,000,000 ریال

1,600,000 ریال
دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

2,000,000 ریال

تابان سیر ایرانیان

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت

0 صندلی خالی

2,000,000 ریال

آذرآهو

پایانه غرب -> استانبول (ترکیه)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 09:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

5 صندلی خالی

2,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت