قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تابان سیر ایرانیان

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 11:55

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

23 صندلی خالی

2,500,000 ریال

رويال سفر

تهران بيهقي -> ارمنستان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 12:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

13 صندلی خالی

2,500,000 ریال

ایران پیام نو

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مکانات سرویس:پذیرائی/سرویس تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آذرآهو

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 12:45

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

17 صندلی خالی

2,500,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

2,500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت