قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به ایروان

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:33

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

تابان سیر ایرانیان

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 11:55

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
سرویس اختصاصی با صندلی های vip مانیتور اختصاصی - اینترنت رایگان - پذیرایی

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

ایران پیام نو

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبوس VIPتخت شو با غذای گرم

2 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آذرآهو

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 12:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

2 صندلی خالی

2,500,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

1 صندلی خالی

2,500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت