قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به ایروان

تابان سیر ایرانیان

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آذرآهو

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:45

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> ایروان ( ارمنستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایروان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:00

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره
مارال 25نفره تخت شو * غذای گرم*wifi

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایروان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:30

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره
مارال 25نفره تخت شو * غذای گرم*wifi

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت