قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آمل و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

13 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال

10 صندلی خالی

290,000 ریال

رويال سفر

تهران بيهقي -> ساري

شهرهای بین راهی

آمل

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 19:00

اتوکار: ون VIP هيوندا 8 نفره

0 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت