قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

رويال سفر

تهران بيهقي -> بابلسر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

7 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: VOLVO B9

35 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: VOLVO-B9

34 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

14 صندلی خالی

505,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: SCANIA

19 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت