قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:00

اتوکار: VOLVO-VIP

14 صندلی خالی

505,000 ریال

رويال سفر

تهران بيهقي -> بابلسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)
طرح فاصله گذاري اجتماعي

4 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: VOLVO-TX

36 صندلی خالی

290,000 ریال

رويال سفر

تهران دردشت -> بابلسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:20

اتوکار: 25 نفره (VIP)
اتوکارآرژانتين

5 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: BENZ-SC 457

42 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت