قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

15 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

سارئ, بهشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره با(اینترنت رایگان)

4 صندلی خالی

290,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, بابل, آمل, بهشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:30

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار

0 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه شرق

پایانه شرق -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:45

اتوکار: Volvo classicus 2+2

19 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل, بهشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲ تک صندلی

0 صندلی خالی

385,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت