قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, بابل, آمل, بهشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: SCANIA MARAL-VIP

13 صندلی خالی

575,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, بابل, آمل, بهشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: ماهانV.I.Pمانیتوردار
مقابل شرکت

23 صندلی خالی

570,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:15

اتوکار: Scania Maral 2+2

26 صندلی خالی

350,000 ریال

332,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

32 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل, بهشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

25 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت