قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

14 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

12 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

عباس آباد - تنکابن, تنکابن

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP
تردداز ازاد راه تهران شمال

11 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

11 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

12 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت