قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

شهرهای بین راهی

تنکابن

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 22:45

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره

6 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

شهرهای بین راهی

تنکابن

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیامارال۲۵نفره(مانیتوردار )

17 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت