قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, عباس آباد - تنکابن

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار).
تردداز ازادراه تهران شمال..امکانات

13 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 07:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ترددآزادراه/رمک

18 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, عباس آباد - تنکابن, چالوس

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 08:30

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره
تردداز ازاد راه تهران شمال

13 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، ترددآزادراه/رمک

20 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

16 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت