قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: مارالV.I.Pمانیتوردار
مسیر از فیروز کوه

18 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

قائم شهر

جمعه

1399/04/13 ساعت 14:30

اتوکار: SCANIA

34 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت