قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 01:55

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار
مقابل شرکت

7 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:00

اتوکار: مارالV.I.Pمانیتوردار
مقابل شرکت

19 صندلی خالی

500,000 ریال

440,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار
مقابل شرکت

18 صندلی خالی

500,000 ریال

440,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

قائم شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: SCANIA
جاده فیروزکوه

36 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل, آمل, قائم شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:45

اتوکار: وی آی پی اسکانیا

24 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت