قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

5 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

23 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو*مانیتوردار/اینترنت رایگان

20 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: VOLVO B9

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت