قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP
تردداز ازاد راه تهران شمال

20 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

18 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 17:45

اتوکار: ولووبی ۹تخت شو۲۵نفره شارژردار

20 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

18 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت