قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

14 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

14 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP
تردداز ازاد راه تهران شمال

21 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

12 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
ترددآزادراه/رمک

11 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت