قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

0 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

0 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره

5 صندلی خالی

455,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت