قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 21:50

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۹ نفره

21 صندلی خالی

460,000 ریال

358,800 ریال
رويال سفر

پارکسوار بيهقي -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: VIP مانيتور دار 19 نفره فاصله گذاري شده

14 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: VIPتخت شوبااینترنت وشارژاختصاصی
vipتخت شوباشارزاختصاصی واینترنت پرسرعت 02144632007

15 صندلی خالی

575,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: ماهانVIPبا مانیتور شخصی
سکوی شماره 4

16 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:20

اتوکار: ماهانVIPبا مانیتور شخصی
سکوی شماره 4

14 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت