قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به اصفهان

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> داراب (فارس )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

3 صندلی خالی

340,000 ریال

340,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

0 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

13 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار-فقط کاوه اتوبان کاشان

22 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

0 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اقلید

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

15 صندلی خالی

340,000 ریال

340,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

17 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

0 صندلی خالی

400,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
02155335533 mahansafar.com

13 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
ماهان سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
02155335533 mahansafar.com

16 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

19 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

9 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

24 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
دليجان-ميمه-زرين شهر-فولادشهر-شهرکرد

18 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

23 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرضا

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
ازميمه*کاوه وصفه ميرود*

15 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

9 صندلی خالی

320,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

14 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

22 صندلی خالی

400,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vip تخت شو

24 صندلی خالی

400,000 ریال

320,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)

14 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

25 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

23 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

23 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)

18 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
کاوه=صفه=وی ای پی=تختشو=مارال

14 صندلی خالی

340,000 ریال

340,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس vipمارال وي اي پي

16 صندلی خالی

400,000 ریال

320,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

12 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

13 صندلی خالی

400,000 ریال