قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به اصفهان

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

480,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

15 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
دليجان-ميمه-زرين شهر-فولادشهر-شهرکرد

15 صندلی خالی

480,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شهرضا

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

3 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: ماهانVIP(با مانیتور شخصی)

4 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: ۲۵نفره V.I.P

19 صندلی خالی

480,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال وی ای پی

19 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

0 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرضا

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
ازميمه*کاوه وصفه ميرود*

25 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان کاوه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: VIP

9 صندلی خالی

480,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

23 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

19 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا۴۴
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

35 صندلی خالی

290,000 ریال

232,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

18 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ولووی ای پی تک صندلی۲۵

19 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مان VIP (پایانه کاوه و صفه)

16 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اسکانیا درسا تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)

0 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

23 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

25 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا

27 صندلی خالی

290,000 ریال

232,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ۳۱ نفره کلاسیک

19 صندلی خالی

385,000 ریال

346,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ولووی ای پی تک صندلی۲۵

22 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ماهان ۲۵نفره(مانیتوردار)کاوه وصفه

12 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اسکانیا درسا تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)

8 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
مانیتور ترمینال کاوه وصفه

17 صندلی خالی

480,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرضا

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

12 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مان VIP

9 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: V I P

16 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

13 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مارال تخت شومانیتوردار(کاوه صفه)
vip تخت شومانیتوردار محل پیاده شدن (کاوه صفه)تلفن رزرو02144632007

12 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار( کاوه و صفه)

13 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره
vipتخت شو محل پیاده شدن (کاوه صفه) 02144632007

19 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار( کاوه و صفه)

7 صندلی خالی

480,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
www.asiasafar.cc

18 صندلی خالی

385,000 ریال

327,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

8 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

13 صندلی خالی

480,000 ریال