شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:30

اتوکار: VIP**MAN**تخت ـ شو(باپذیرایی)

13 صندلی خالی

570,000 ریال

456,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:30

اتوکار: VIP**MAN**تخت ـ شو(باپذیرایی)

21 صندلی خالی

570,000 ریال

444,600 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:30

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار(کاوه و صفه )
سرویس شهرضا

16 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, دلیجان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار)

18 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:50

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

26 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت