قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 05:45

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

20 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زرین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 06:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

25 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 06:40

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

23 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا۴۴صندلی۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷

40 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> لنجان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, دلیجان, قم, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 06:50

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

24 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت