قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:40

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار( کاوه و صفه)
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:45

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

0 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار( کاوه و صفه)
سکوی شماره 4

1 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان کاوه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:10

اتوکار: اسکانیا /۴۴

0 صندلی خالی

290,000 ریال

261,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان کاوه

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا /۴۴

0 صندلی خالی

290,000 ریال

261,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت