قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کوهپایه (اصفهان ) و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:45

اتوکار: MAN VIPمانیتوردار+شارژراختصاصی+تغذیه وماسک

0 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:45

اتوکار: V I P

2 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

0 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت