قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خمینی شهر و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:01

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

15 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 18:00

اتوکار: مان+VIP+تخت شو+پذیرائی وماسک

16 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 21:45

اتوکار: MAN VIPمانیتوردار+شارژراختصاصی+تغذیه وماسک

14 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت