قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:45

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

21 صندلی خالی

605,000 ریال

484,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:50

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۹ نفره

14 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

15 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

شهرهای بین راهی

خمینی شهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا۴۴صندلی۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷

37 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, خمینی شهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:45

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

12 صندلی خالی

605,000 ریال

453,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت