قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره

41 صندلی خالی

360,000 ریال

306,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 21:50

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۹ نفره

24 صندلی خالی

500,000 ریال

425,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

27 صندلی خالی

500,000 ریال

425,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

شهرهای بین راهی

خمینی شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا۴۴صندلی۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷

44 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:40

اتوکار: VIP**MAN**تخت ـ شو(باپذیرایی)

21 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت