قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

25 صندلی خالی

385,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

20 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

گلپایگان, دلیجان, قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا /۴۴

29 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

21 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

29 صندلی خالی

385,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت