قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فریدونشهر

شهرهای بین راهی

خوانسار

شنبه

1399/08/03 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

34 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

20 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

خوانسار

شنبه

1399/08/03 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 29 تک صندلی مانیتوردار

10 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت