قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خوانسار و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

17 صندلی خالی

580,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

خوانسار

جمعه

1399/11/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

10 صندلی خالی

580,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

خوانسار

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 27

9 صندلی خالی

580,000 ریال

      تاریخ حرکت