قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس فریدونشهر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فریدونشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

16 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت