قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهرضا و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 09:45

اتوکار: ولوو بی۹ تخت شو ۲۵نفره

14 صندلی خالی

870,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

14 صندلی خالی

870,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کازرون

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, آباده, شهرضا

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:15

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

13 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت