قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

11 صندلی خالی

575,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> آباده

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

11 صندلی خالی

575,000 ریال

سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شهرضا

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:55

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

575,000 ریال

546,250 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شهرضا

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

22 صندلی خالی

575,000 ریال

546,250 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شهرضا

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:20

اتوکار: ماهانVIP(با مانیتور شخصی)
سکوی شماره 4

8 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت