قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کاشان و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:55

اتوکار: VIP درسا + مانیتوردار

16 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

17 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: VIP درسا + مانیتوردار

15 صندلی خالی

380,000 ریال

      تاریخ حرکت