قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:20

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

24 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:25

اتوکار: وی ای پی مانیتوردار

19 صندلی خالی

250,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:40

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

24 صندلی خالی

250,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

24 صندلی خالی

250,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:20

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

30 صندلی خالی

230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت