قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

23 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر, فولادشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

23 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, زرین شهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:45

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه* تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

18 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:45

اتوکار: اسکانیادورسا ۲۵صندلی مانیتوردار

21 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, زرین شهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:15

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه* تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

14 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت