قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فولادشهر, اصفهان, زرین شهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:30

اتوکار: VIP MANمجهزبه شارژراختصاصی

9 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان, فولادشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:30

اتوکار: VIP MANمجهزبه شارژراختصاصی

9 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, زرین شهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 20:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲

18 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال۲۹نفر

21 صندلی خالی

535,000 ریال

رويال سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:30

اتوکار: مانيتور دار مان 26 نفره

22 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت