قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> نطنز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

32 صندلی خالی

205,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> نطنز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

33 صندلی خالی

205,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت