قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال تهران

سیروسفرغرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/23 ساعت 06:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/23 ساعت 07:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1400/01/23 ساعت 07:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت