قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به تبریز

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 09:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

11 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339

7 صندلی خالی

660,000 ریال

ایران پیام نو

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 09:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> تبریز

شهرهای بین راهی

بستان آباد

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تختشو
30قبل حرکت داخل ترمینال باشید

16 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی