قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایران پیام نو

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:15

اتوکار: MAN VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:15

اتوکار: درسامانیتورداربا شارژر اختصاصی

11 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت