قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:15

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی

25 صندلی خالی

790,000 ریال

553,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

19 صندلی خالی

790,000 ریال

592,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

21 صندلی خالی

790,000 ریال

592,500 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی

25 صندلی خالی

790,000 ریال

553,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339

19 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت