قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آذرشهر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> آذرشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> آذرشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت