قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بسته بهداشتی رایگان/اقدم

6 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی، بسته بهداشتی/جنگی

22 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> قره ضیاءالدین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

29 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
بسته بهداشتی رایگان

20 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
بسته بهداشتی رایگان

15 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت