قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

750,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> جلفا

شهرهای بین راهی

هادیشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
مقصدنهایی هادیشهرمیباشد

10 صندلی خالی

780,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

7 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: مان۲۶نفره(تخت شو)

10 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت