قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> هشترود (سراسکندر)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

420,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

هشترود

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:40

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

هشترود

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت