قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بناب

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
مقدم (09354176903)

16 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بناب

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 10:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
علیزاده مانیتوردار (09354176903)

12 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بناب

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
سیدکمال مانیتوردار (09354176903)

15 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بناب

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
مقدم مانیتوردار (09354176903)

21 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

بناب

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
قادری (09354176903)

29 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت