قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:45

اتوکار: کلاسیک
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

34 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:50

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

10 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%28 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

575,000 ریال

414,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت