قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به مشهد

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 05:30

اتوکار: V I P

25 صندلی خالی

970,000 ریال

727,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 06:30

اتوکار: V I P

25 صندلی خالی

970,000 ریال

727,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:30

اتوکار: V I P

25 صندلی خالی

970,000 ریال

727,500 ریال
تعاونی5 کیان سفرپاسارگاد پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1
یارزاق

25 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

25 صندلی خالی

970,000 ریال

824,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت