قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%37 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:00

اتوکار: V I P

25 صندلی خالی

1,165,000 ریال

733,950 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%37 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:00

اتوکار: V I P

24 صندلی خالی

1,165,000 ریال

733,950 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%37 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:45

اتوکار: V I P

25 صندلی خالی

1,165,000 ریال

733,950 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

25 صندلی خالی

1,160,000 ریال

812,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

19 صندلی خالی

1,165,000 ریال

990,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت