قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به مشهد

جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> مشهد (خراسان) با پذیرایی و آبمعدنی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس B9R25نفره تخت شو ولووVIP

0 صندلی خالی

970,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵نفره V.I.P
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

970,000 ریال

پیک صبا تهران بیهقی (آرژانتین) تعاونی 17

ترمینال بیهقی تهران -> مشهد (خراسان ) سکوی3

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو VIP

0 صندلی خالی

970,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

0 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت