قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی5 کیان سفرپاسارگاد پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:50

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,160,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:15

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,160,000 ریال

986,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,165,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان ), دامغان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:30

اتوکار: VIP25نفره

25 صندلی خالی

1,165,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

25 صندلی خالی

1,165,000 ریال

990,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت