قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,165,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تایباد

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 16:15

اتوکار: voLvoB7

36 صندلی خالی

690,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,165,000 ریال

990,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت