قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال تهران

جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال 25نفره تخت شو مانیتور اختصاصی

11 صندلی خالی

1,470,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور, مشهد (خراسان )

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: اسی۴۵۷
ترمینال جنوب

15 صندلی خالی

860,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: V I P

3 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت