قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به مشهد

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

575,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

970,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

1 صندلی خالی

970,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> باخزر

شهرهای بین راهی

تربت جام, نیشابور, سبزوار, مشهد (خراسان )

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

0 صندلی خالی

575,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> باخزر

شهرهای بین راهی

نیشابور, تربت جام, مشهد (خراسان )

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

0 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت