قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> باخزر

شهرهای بین راهی

مشهد (خراسان ), نیشابور, سبزوار, تربت جام

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

44 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تایباد

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, تربت جام

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو بی ۷

28 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> تایباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت جام

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 12:45

اتوکار: ایلیارد

36 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> تایباد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت جام

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> تایباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, تربت جام

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 13:30

اتوکار: ایلیارد
ترمینال جنوب

32 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت