قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس درگز و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> درگز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

24 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> درگز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 15:00

اتوکار: SCANIA-VIP مارال۲۵ نفره تخت شو

18 صندلی خالی

1,470,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت