قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> درگز

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد, گالیکش, گرگان, سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:00

اتوکار: SCANIA (TAK) 32

26 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> درگز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: SCANIA-VIPنفره۲۵ تخت شو

18 صندلی خالی

1,165,000 ریال

1,048,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت