قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سبزوار و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سبزوار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

9 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سبزوار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:30

اتوکار: VOLVO-VIP

16 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:45

اتوکار: VIPتخت شو

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت