قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, شاهرود (سمنان ), سبزوار

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: V I P

9 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

12 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سمنان, شاهرود (سمنان ), سبزوار

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی تخت شو

18 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:31

اتوکار: کلاسیک
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

34 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت